تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۲ تیر ۹۶.::. ساعت : ۷:۱۸ ب.ظ
۱۲ دیدگاه

موفقیت های آموزشی ،تربیتی،ورزشی مدرسه دخترانه نمونه نرجس در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

DSC03266-Copy
 بیرمی : مدرسه دخترانه نمونه نرجس اهرم  توانست مقام های  مختلف در سال تحصیلی۹۶-۹۵کسب کند.

به گزارش پایگاه خبری بیرمی : خانم دشتی مدیر مدرسه نمونه دخترانه نرجس اهرم در گزارشی اعلام نمود این مدرسه با برنامه ریزی که در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ داشت توانست به  عنوان مختلف در مرحله شهرستانی و استانی و کشوری  دست پیدا کند.

 

موفقیتهای دبیرستان نمونه دولتی دخترانه نرجس درسال تحصیلی ۹۶-۹۵

موفقیت های آموزشی

رتبه اول شهرستان (بین ۲۲مدرسه ونهم استان بین ۳۹۴مدرسه)درآزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول

رتبه اول شهرستان(بین ۲۲مدرسه وهشتم استان بین۳۹۴مدرسه)درآزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم

رتبه اول شهرستان وچهارم استان درجشنواره نوجوان خوارزمی درس زبان انگلیسی توسط :(رقیه علی محمدحسینی-مبیناکازرونی-آیداعالیزاده)

رتبه اول شهرستان ودهم استان درجشنواره نوجوان خوارزمی درس آزمایشگاه علوم تجربی توسط( ساجده عطایی- تارا علمدار)

رتبه برتر استان وکسب دیپلم افتخاردر آزمون کانگورومربوط به درس ریاضیات توسط( زینب پاک گهر پایه هشتم-فاطمه ضرغامیان پورپایه نهم)

رتبه ۵و۶ دومرحله ازآزمونهای قلم چی دراستان توسط نرگس روحانی

رتبه ۷و۸ دومرحله از آزمونهای قلم چی دراستان توسط زهرا انبارکی

رتبه اول تاسوم شهرستان درآزمون علمی بسیج درهرسه پایه (هفتم –هشتم- نهم)

توسط: فاطمه زهرا محمدی، زهرا انبارکی ،فاطمه کشتکار،سوسن رسولی،نرگس آذربان،فاطمه شعبانی

رتبه اول تا دهم شهرستان درمسابقات علمی آیه های تمدن درتمام پنج مرحله آزمونها درهرسه پایه: یاسمن جمالی،مریم انصاری،نرگس روحانی،

ساجده عطایی،فاطمه زهرا محمدی

یاسمن ماندگار،زهراکشتکار،طوبی دشتی حسینی زهراسعیدی،زهراثابت،آیداعالیزاده،زهراماندگار،

نازنین زهرا دلبوت،زهرادلبوت،فاطمه خالدی،مبینا کازرونی، نجمه بحرانی معصومه برزگری، ملیکا جعفری ،——–فاطمه جمالی نرگس آذربان

 زینب السادات  موسوی شکوفه کیامرزی فاطمه کرمی فاطمه ضرغامیانپور زینب دشتی ملیکا جعفری زهراجعفرعابدی سکینه برزگری مبینا ثابت

 فاطمه دهداری زهرابازیاری

ممتازین مرحله اول ودوم آزمون پیشرفت تحصیلی درشهرستان

( رتبه اول تاپانزده)درهرسه پایه :مریم انصاری ،نرگس روحانی ،زهرا انبارکی ،فاطمه زهرا محمدی ، ساجده عطایی ،یاسمن جمالی ،زهرا صیادی یاسمن ماندگار

آیدا بزرگمهر ، زهرا اسوار،زهراکشتکار، شیدا جمالی ، هانیه جعفری ، الهه انوری ، سوسن رسولی ، زینب پاک گهر،  فاطمه کشتکار ،زهراسعیدی ، آیدا عالیزاده،  زهرا ماندگار،فاطمه خلیلی ، نازنین زهرا دلبوت ، زهرا دلبوت ،زینب قاسم زاده

 سکینه زنگویی ،فاطمه سجادی ، فاطمه شعبانی ، نرگس آذربان ، زینب السادات موسوی ،فاطمه دهداری، پریسا موسوی ،زهرا جمشیدی شکوفه کیامرزی ،فاطمه جمالی، زینب دشتی، مریم دست افشان ، راضیه آرمین

ممتازین نوبت اول ونوبت دوم (رتبه اول تاسوم )هرپایه درمدرسه:

یاسمن جمالی مریم انصاری زهرا انبارکی نرگس روحانی ساجده عطایی

زهرا صیادی فاطمه زهرا محمدی-فاطمه کشتکار زینب قاسم زاده

زهرا سعیدی زینب پاک گهر سوسن رسولی زهرا دلبوت زهرا ثابت

 نازنین زهرا دلبوت آیدا عالیزاده فاطمه خلیلی زهرا ماندگار

فاطمه شعبانی فاطمه سجادی نرگس آذربان فاطمه جمالی زینب موسوی

 زهرا جعفرعابدی زینب دشتی فاطمه دهداری شکوفه کیامرزی  مبینا ثابت

مینا رسولی ملیکا جعفری زهرا جمشیدی شیما غریبی

کسب رتبه دوم شهرستان درجشنواره نوجوان  خوارزمی : درس آزمایشگاه علوم تجربی توسط یاسمن جمالی –فاطمه زهرا محمدی

کسب رتبه سوم وچهارم شهرستان در آزمون علمی گراد: آیدا عالیزاده فاطمه زهرا محمدی نرگس روحانی زهرا انبارکی

موفقیت های امورپرورشی درمسابقات قرآنی وفرهنگی هنری

رتبه اول استان واول شهرستان درقرائت قرآن توسط فاطمه خلیلی

 کسب رتبه دوم استان واول شهرستان درمسابقه صحیفه سجادیه توسط آیدا عا لیزاده

 کسب رتبه اول استان واول شهرستان درمسابقه شعرسرایی توسط سارا جاهدی

کسب رتبه دوم استان واول شهرستان درمسابقه داستان نویسی کوتاه وبلند توسط سارا جاهدی

کسب رتبه اول استان و اول شهرستان درمسابقه آبیاران جوان توسط سارا جاهدی

کسب رتبه اول شهرستان درمسابقه داستان کوتاه توسط فاطمه دهداری

کسب رتبه برگزیده استان وشهرستان درمسابقه درسهایی ازقرآن توسط فاطمه شعبانی

کسب رتبه اول شهرستان درمسابقه مفاهیم قرآن توسط زهرا صیادی

کسب رتبه دوم شهرستان درمسابقه مفاهیم قرآن توسط فاطمه کشتکار

کسب رتبه دوم شهرستان درمسابقه  مفاهیم قرآن توسط ملیکا جعفری

کسب رتبه اول شهرستان درمسابقه قرائت ترتیل قرآن توسط طوبی دشتی حسینی

کسب رتبه اول شهرستان درمسابقه قرائت ترتیل قرآن توسط فاطمه کرمی

کسب رتبه سوم شهرستان درمسابقه قرائت ترتیل قرآن توسط شیدا چمالی

کسب رتبه اول شهرستان درمسابقه حفظ قرآن توسط معصومه برزگری

کسب رتبه اول شهرستان درمسابقه حفظ قرآن توسط سکینه برزگری

کسب رتبه اول شهرستان درمسابقه نهج البلاغه توسط یاسمن ماندگار

کسب رتبه اول شهرستان درمسابقه نهج البلاغه توسط زینب پاک کهر

کسب رتبه اول شهرستان درمسابقه نهج البلاغه توسط زهرابازیاری

کسب رتبه اول شهرستان وپنجم استان درمسابقه انشای نماز توسط زینب سادات موسوی

کسب رتبه اول شهرستان درمسابقه انشای نمازتوسط فاطمه کشتکار

کسب رتبه اول شهرستان در مسابقه انشای نماز توسط زهرا صیادی

کسب رتبه دوم شهرستان در مسابقه احکام توسط زهرا رنجبر

کسب رتبه دوم شهرستان درمسابقه احکام توسط مریم دست افشان

کسب رتبه سوم شهرستان درمسابقه احکام توسط سکینه زنگویی

 موفقیتهای دبیران

۱- رتبه اول استان و شهرستان درفراخوان درس آزاد مربوط به درس مطالعات اجتماعی توسط سرکار خانم الهام السادات هاشمی نژاد دبیر مطالعات اجتماعی

۲-رتبه اول استان و شهرستان در طراحی سوالات درس مطالعات اجتماعی توسط سرکارخانم الهام السادات هاشمی نژاد

۳-رتبه اول استان و شهرستان در جشنواره برتر تدریس زبان انگلیسی توسط سرکارخانم مریم داوری دبیر زبان انگلیسی

۴-کسب رتبه دوم استان درمسابقه فراخوان تهیه کیلیپ آزمایشگاهی موازی بافعالیتهای کتاب درسی علوم تجربی توسط سرکار خانم طیبه سادات موسوی نژاد دبر علوم تجربی

۵-کسب رتبه سوم استان درمسابقه درس پژوهی به صورت گروهی درس علوم تجربی توسط سرکارخانم طیبه سادات موسوی نژاد وخانمها احترام دشتی طاهره موسوی

۶-کسب رتبه دوم استان درسرگروههای آموزشی درس علوم تجربی توسط سرکار خانم طیبه سادات موسوی نژاد

۷کسب رتبه اول استان درسرگروه های آموزشی درس زبان انگلیسی توسط سرکار خانم مریم داوری

۸-کسب رتبه اول استان درسرگروههای آموزشی درس مطالغات اجتماعی توسط سرکار خانم الهام سادات هاشمی نژاد

۹-کسب رتبه سوم استان درمسابقه درس پژوهی به صورت گروهی درس معارف اسلامی باتدریس سرکارخانم مرضیه محمدزاده وخانمها لیلا موزیری میترا گزاری

۱۰-کسب رتبه اول استان در سرگروههای آموزشی درس ریاضیات توسط سرکار خانم مهتاب رجب زاده

۱۱-کسب رتبه اول استان در مسابقه درس پژوهی به صورت گروهی در درس مطالعات اجتماعی باتدریس سرکار خانم الهام السادات هاشمی نژاد وخانمها زینب ماندگار زینب قاسمی

۱۲- کسب رتبه دوم استان در سرگروه های آموزشی درس معارف اسلامی وقرآن توسط سرکار خانم مرضیه محمدزاده

تصاویر منتخبین جشنواره ها و فعالیت های مدرسه در سال تحصیلی ۹۵-۹۶

DSC03266-Copy

01

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

۱۲ دیدگاه

 1. هاشمی می‌گه:

  به تمام دانش آموزان وکارکنان مدرسه نمونه نرجس،این موفقیت های بزرگ راتبریک عرض می کنم.احسنت

 2. ناشناس می‌گه:

  احسنت به مدیر زحمت کشی چون شما …تلاشهای شما واقعا ستودنیست

 3. دانش آموز می‌گه:

  خیلی ممنون از زحمات فراوان شما خانم دشتی، محترم عزیز خوب

 4. محمدی می‌گه:

  واقعا باعث افتخاره….باتشکر از زحمات مدیر نمونه شهرستانی.استانی وکشوری سرکارخانم احترام دشتی .ان شاالله درتمام مراحل زندگی موفق وموید باشد.

 5. z.gh می‌گه:

  باتشکراززحمات فراوان معلمین مدرسه نرجس

 6. فاطمه سجادی پناه می‌گه:

  با تشکر از مدیر عزیزمان سرکار خانم دشتی که در طول این سال هابرای موفقیت ما تلاش و کوشش فراوان کرد.(:

 7. Yousefi می‌گه:

  ممنون از خانم دشتی بابت زحمت هایی که برای ما دانش آموزان کشیدن

 8. شهربانو. الف می‌گه:

  آفرین وصد آفرین به مدرسه نمونه نرجس دست مدیرمحترم مدرسه سرکارخانم دشتی معاون محترم سرکارخانم رضایی وهمه دست اندرکاران آموزشگاه وتمام دانش آموزان موفق دردنکنه به امیدموفقیت های بیشتردرآینده نزدیک.

 9. دانش آموز مدرسه نرجس می‌گه:

  جا داره از خانم دشتی ،مدیر محترم و پر تلاش تشکر کرد که با تلاش های ایشان ما دانش آموزان توانستیم به این مقام های درخشان دست پیدا کنیم و همچنین تشکر می کنم از تمام کادر آموزشی و تربیتی مدرسمون که با تلاش های بسیار آنها ما توانستیم به موفقیت برسیم .

  باتشکر

 10. ولی دانش آموز می‌گه:

  اززحمات بی دریغ سرکارخانم دشتی مدیریت محترم دبیرستان نمونه نرجس ودبیران زحمتکش ودانش آموزان پرتلاش این مدرسه بسیار سپاسگزاریم به امیدموفقیتهای بیشتر

 11. حسین شورکی می‌گه:

  ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت سرکار خانم دشتی مدیریت محترم دبیرستان نمونه نرجس و دبیران دلسوز این مدرسه . بنده یکی اولیاء دانش آموزان هستم می خواستم خواهش کنم از مدیر کل اموزش پرورش شهرستان و استان تا از سرکار خانم دشتی که الحق مایه افتخار شهرستان است به عنوان دبیر نمونه تقدیر ویژه ایی شود , اینجانب بر خود لازم می دانم که از زحمات شبانه روزی و بی وقفه خانم دشتی و دبیران این مدرسه تشکر نمایم انشاالله به امید موفقعیت بیشتر در مدارج عالیتر .

 12. نمونه می‌گه:

  بی نظیره مدرسمون و و بسیار سپاس و تشکر از خانوم دشتی و اموزگاران گرامی ممنونم از همشون

دیدگاه خود را به ما بگویید.