تاریخ انتشار :شنبه ۳ تیر ۹۶.::. ساعت : ۴:۲۱ ق.ظ
فاقددیدگاه

گزارش تصویری از حضور پرشور و حماسی مردم شهر اهرم در راهپیمایی روز جهانی قدس

052

 

 

01 02 04 05 06 07 008 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 035 35 36 37 038 39 40 41 42 43 044 44 45 46 47 48 49 50 051 51 052 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

دیدگاه خود را به ما بگویید.